Vacation

Contestador automàtic de correu electrònic

Avís

 • Si feu servir el procmail i feu servir el vacation, procmail us deixarà de funcionar perquè el fitxer .forward té més prioritat al servidor de correu.

Configurar el vacation

Per configurear el programa vacation per respondre el correu que rebeu de manera automàtica, cal que us connecteu amb correu Secure Shell (SSH) als servidors per Connexions remotes.

A continuació trobareu instruccions detallades.

Preparar el missatge (recomanat)

Si el vostre missatge és en anglès i coneixeu el funcionament dels editors emacs o vi, podeu redactar el missatge al servidor.

Si el missatge conté caràcters no anglesos o accents, o voleu fer servir el vostre editor, us recomanem que el prepareu al vostre ordinador i el copieu al servidor abans de configurar el vacation.

El podeu copiar fent servir qualsevol client de scp o sftp (veieu Secure Shell (SSH)), i ca lque el fitxer al servidor sigui a $HOME/.vacation.msg:

usr@local:~$ scp vacation.txt usuari@login1.lsi.upc.edu:.vacation.msg

Format del missatge

El missatge ha de tenir el següent format:

 1. Una o més línies de capçalera.

 2. Una o més línies en blanc.

 3. Una o més línies de cos.

Les capçaleres són capçaleres del protocol de correu (SMTP) i us recomanem que noms en feu servir la capçalera Subject:.

Si en el missatge hi apareix $SUBJECT, el vacation hi substituirà l’assumpte del missatge original.

Exemple

Subject: Auto: $SUBJECT

I'm out of office until Monday.
I'll contact you then... Maybe.

-- Alice

Connectar-se als servidors

Com hem dit, cal fer servir ssh:

usr@local:~$ ssh usuari@login1.lsi.upc.edu

Si al connectar veieu un missatge com aquest:

tcsh: using dumb terminal settings.

Cal que indiqueu quin terminal voleu fer servir. Si no ho sabeu, feu:

[login1] ~ > setenv TERM vt100

Si en comptes de tcsh preferiu fer servir bash, simplement executeu-lo i feu:

usuari@login1:~$ export TERM=vt100

Execució del vacation

Avís

Si ja feu servir el fitxer .forward, feu-ne una còpia de seguretat i esborreu-lo abans de fer servir el vacation.

Aquest exemple mostra l’execució del vacation:

usuari@login1:~$ vacation
This program can be used to answer your mail automatically
when you go away on vacation.
You have a message file in /users/grup/usuari/.vacation.msg.
Would you like to see it?
Please reply "yes" or "no" ('y' or 'n')
Would you like to see it? y
Subject: away from my mail

I will not be reading my mail for a while.
Your mail regarding "$SUBJECT" will be read when I return.
Would you like to edit it? n
To enable the vacation feature a ".forward" file is created.
Would you like to enable the vacation feature? y
Vacation feature ENABLED. Please remember to turn it off when
you get back from vacation. Bon voyage.

Com veieu, el vacation us fa tres preguntes:

 1. Voleu veure el missatge?

 2. Voleu editar el missatge?

 3. Voleu activar el vacation?

Si l’activeu, el vacation crearà un fitxer .forward.

Sortir de l’emacs

Per sortir de l’emacs cal prémer Ctrl-C i Ctrl-X, i confirmar si volem guardar els canvis, si n’hem fet.

Sortir del vi

Per sortir del vi primer cal que estigui en mode de comandes. Aquest és el mode per defecte, però per assegurar-nos, hi podem tornar prement Esc.

 • Per sortir sense guardar els canvis, cal escriure :q!.

 • Per sortir guardant els canvis, cal escriure :wq.

Edició del missatge al servidor

En cas que vulgueu editar el missatge al servidor, depenent de la vostra configuració de l’entorn, el vacation farà servir emacs o vi com a editor.

Per forçar la selecció d’un o l’altre, podeu fer:

usuari@login1:~$ env VISUAL=emacs vacation

Substituiu emacs per vi, si escau.

Eliminar el vacation

Podeu eliminar el contestador de dues maneres alternatives:

 1. Eliminant el fitxer .forward:

  usuari@login1:~$ rm ~/.forward
  
 2. Fent servir el propi vacation:

  usuari@login1:~$ vacation
  This program can be used to answer your mail automatically
  when you go away on vacation.
  You have a message file in /users/grup/usuari/.vacation.msg.
  Would you like to see it? n
  Would you like to edit it? n
  You have a .forward file in your home directory containing:
    \usuari, "|/usr/bin/vacation usuari"
  Would you like to remove it and disable the vacation feature? y
  Back to normal reception of mail.
  

Contacte

Com sempre, si teniu cap problema, contacteu amb nosaltres.