Connexions remotes

És possible obrir una sessió remota amb una interfície de línia d’ordres o accedir als nostres serveis remotament fent servir Secure Shell (SSH).

Disposeu de dos servidors que permeten connexions remotes per fer-ho:

Hostname

Version

Fingerprints

login1.lsi.upc.edu


OpenSSH 8.4p1


SHA256:8wLpFwk7hIhOf+DVzq0euSfQ5NfldbxhOZuvvNV2spw (RSA)
SHA256:ey7Xt6GeCxcMhIO15iMo72FfusVg21PJayKwIy/1v2k (ECDSA)
SHA256:OgLQG+atB+LEmyYp9yJ1qyM53eT4HDGdn291pSa1Xbs (ED25519)
login2.lsi.upc.edu


OpenSSH_7.4p1


SHA256:15tRANoYGP+12AG22puPPGwA/GjlB9vmGj2YmMsF5ug  RSA
SHA256:rB9hcF3bMRdSpIGbIqC2nV//3N/EeHYsp23bFM8l7o4  ECDSA
SHA256:fh8NsE0NJHMOWJ6vE4Ldf5guK6NkzlJQkVr5FPlMX5c  ED25519

El servidor login2 serà actualitzat properament.

Nota

No es permet l’accés a serveis externs a la nostra xarxa des dels servidors.