Migraci贸 a Gmail

Preparaci贸 previa del usuari

Objectiu

En aquest document expliquem els passos que heu de seguir per preparar el vostre compte de Google UPC per a poder fer la migraci贸 del correu des de la vostra b煤stia CS cap a la vostra b煤stia Gmail UPC.

No 茅s possible que un administrador faci aquests passos per vosaltres. Els heu de fer vosaltres mateixos des del vostre compte de Google UPC.

Habilitar IMAP

Instruccions:

 • Go聽to聽Gmail

 • Click聽on Settings,聽the聽gear聽button聽on聽the聽upper聽right聽of聽Gmail

 • Click聽on聽 See all settings 聽at聽the聽top聽of聽the聽pull聽down聽menu

 • Go聽to聽the聽tab聽Forwarding and POP/IMAP

 • Go聽down聽to聽IMAP Access

 • Activate聽the聽radio聽button聽 Enable IMAP

 • Click聽on聽the聽button聽Save changes聽at聽the聽bottom聽of聽the聽page

Crear contrasenya d鈥檃plicaci贸

Please, see below the main steps to follow:

 • Go聽to聽https://myaccount.google.com/security

 • Go聽to聽the聽Signing in to Google part聽of聽the聽security聽page聽and聽follow聽the聽process聽to聽activate聽the聽2-step verification until聽it聽is聽ok

 • Then,聽just聽below聽 2-step verification click聽on聽the聽App passwords.

 • On聽the聽pull聽down聽button Select app ,聽choose Other (Custom name) and聽call聽it CS.

 • Follow聽the聽instructions聽to聽get聽a聽16聽characters聽password.

Important

Entreu utilitzant el username i password del departament a l鈥檃plicaci贸 de migraci贸 web de migraci贸 .

Heu de tenir en compte que al copiar el codi de Google, heu de copiar-lo, i eliminar els car脿cters de espai 鈥 鈥. Son 16 car脿cters sense espais.

Un cop entreu a la aplicaci贸 de migraci贸, si聽tot聽est脿聽correcte,聽podreu introdu茂r la contrassenya que heu obtingut de Google ( App password ) i la migraci贸 es programar脿聽per聽dur-se聽a聽terme聽de聽seguida聽que聽sigui聽possible聽(no聽ser脿聽immediatament).

Que fa aquesta aplicaci贸 web:

 • Quan comen莽a el proc茅s de migraci贸 et bloqueja l'acc茅s al compte canviant el teu password, posa el teu .forward a @upc.edu i t'enviar脿 un email avisant de l鈥檌nici del proc茅s.

 • El proc茅s es va arrancant regularment si ha fallat.

 • Cada vegada que falla es torna a posar el teu password i es torna a canviar en el moment que el proc茅s es torna a arrancar.

 • En finalitzar: T'envia un email notificant del final de la migraci贸.

Important

El proc茅s de migraci贸 MOU el correu, no el copia.

Nota

Even if Google says 鈥淓very App Password is only used once鈥, it鈥檚 false and the password can be used many times.