UPC against malaria, tuberculosis, chagas and other neglected tropical diseases

  • Jan19

    La UPC és una universitat responsable, fa un treball extens per transmetre valors humans al seus estudiants i promou que els grups de recerca dediquin part del seu treball a ajudar a construir un món més just. La malària, la tuberculosi i les malalties desateses afecten a centenars de milions de persones, ja que causen milions de malalts i milions de morts any rere any. La UPC és una de les millors universitats en tecnologia, en matemàtiques i en ciències, i té la voluntat de posar els seus coneixements al servei de les persones també davant d’aquests reptes.


    Fa alguns anys, diversos grups de recerca de la UPC van començar a treballar per desenvolupar eines i coneixements per lluitar contra la malària, la tuberculosi, la malaltia de Chagas i altres malalties desateses, així com per fer accessibles els serveis de salut en contextos de pobresa i en situacions d’emergència. L’objectiu d’aquesta Jornada és donar a conèixer les activitats desenvolupades en aquest àmbit, els resultats i les expectatives. Es pretén també facilitar que els diversos investigadors i especialistes puguin conèixer-se i intercanviar informació i recursos. Es tracta, per tant, d’una Jornada dirigida tant a la comunitat UPC com als especialistes en aquestes malalties que vulguin conèixer què els pot oferir la comunitat UPC.

    UPC press note