Josep Maria Marco: L’Acord marc d’homologació de serveis TIC de la Generalitat de Catalunya. Un cas d’aprovisionament de SSTI a l’administració pública

Quan?

10/04/2013 de 10:30 a 11:30 (Europe/Madrid / UTC200)

On?

Omega S2-S208

Afegiu l'esdeveniment al calendari

iCal

L’externalització de Sistemes, Serveis i Tecnologies de la Informació (SSTI) és una pràctica habitual al sector privat que ja ha estat àmpliament estudiada a la literatura científica. En canvi, al context del sector públic, aquests processos d’externalització no han estat encara prou ben recollits, malgrat la importància del sector quant a volum econòmic que generen les seves necessitats de SSTI.
El treball que presentem fa una aportació a aquesta encara molt reduïda recerca al voltant de l’externalització de SSTI al sector públic, a partir de l’estudi d’un cas innovador: el de l’ Acord marc d’homologació de serveis TIC de la Generalitat de Catalunya (AMH). L’AMH ´es un mecanisme per a la prequalificació o homologació dels proveïdors que hauran de fer l’aprovisionament d’una part central i diversa dels SSTI dels diferents departaments i ens de la Generalitat. Es va gestar durant el 2003 i la vigència de la seva tercera edició arriba fins a l’inici de 2013.
Es tracta, doncs, d’un estudi de cas longitudinal en el temps i que s’ha elaborat seguint el mètode de recerca de l’estudi de cas en profunditat. Plantejat com un treball essencialment de tipus qualitatiu, aquest estudi es fonamenta en l’anàlisi de la documentació disponible i d’un important conjunt d’entrevistes realitzades a representants de tots els rols implicats (promotors, implementadors, proveïdors i clients).
La contribució principal d’aquest treball, doncs, es concreta en la descripció i anàlisi del cas a partir del detall dels antecedents, les causes, el context, el disseny, la implantació, l’explotació i els resultats de cadascuna de les seves tres edicions, així com de les interrelacions entre aquestes. Les anàlisis de cada edició es complementen amb una altra de global respecte a tot l’AMH. En totes emergeixen i s’expliquen tres diferents dimensions que reflecteixen la seva complexitat: la dimensió tècnica, l’organitzativa, i la política i de mercat.
La segona contribució, instrumental i derivada de la primera, és el marc conceptual proposat sobre l’externalització de SSTI al sector públic. Aquest marc és el primer d’aquesta mena que es pot trobar a la literatura. En la seva intenció d’esdevenir i una eina que serveixi de punt de partida de futures recerques en aquest àmbit, hem comprovat que aquest marc ha resultat suficientment complet per situar el nostre cas en tota la seva complexitat.
Finalment, tot i no ser un objectiu explícit d’aquest treball, hem posat en relleu els aprenentatges metodològics que s’han produït durant el procés de recerca, ja que considerem que són aspectes pràctics que poden també resultar rellevants per a altres recerques d’aquest tipus.

L’externalització de Sistemes, Serveis i Tecnologies de la Informació (SSTI) és una pràctica habitual al sector privat que ja ha estat àmpliament estudiada a la literatura científica. En canvi, al context del sector públic, aquests processos d’externalització no han estat encara prou ben recollits, malgrat la importància del sector quant a volum econòmic que generen les seves necessitats de SSTI.El treball que presentem fa una aportació a aquesta encara molt reduïda recerca al voltant de l’externalització de SSTI al sector públic, a partir de l’estudi d’un cas innovador: el de l’ Acord marc d’homologació de serveis TIC de la Generalitat de Catalunya (AMH). L’AMH ´es un mecanisme per a la prequalificació o homologació dels proveïdors que hauran de fer l’aprovisionament d’una part central i diversa dels SSTI dels diferents departaments i ens de la Generalitat. Es va gestar durant el 2003 i la vigència de la seva tercera edició arriba fins a l’inici de 2013.

Es tracta, doncs, d’un estudi de cas longitudinal en el temps i que s’ha elaborat seguint el mètode de recerca de l’estudi de cas en profunditat. Plantejat com un treball essencialment de tipus qualitatiu, aquest estudi es fonamenta en l’anàlisi de la documentació disponible i d’un important conjunt d’entrevistes realitzades a representants de tots els rols implicats (promotors, implementadors, proveïdors i clients).

La contribució principal d’aquest treball, doncs, es concreta en la descripció i anàlisi del cas a partir del detall dels antecedents, les causes, el context, el disseny, la implantació, l’explotació i els resultats de cadascuna de les seves tres edicions, així com de les interrelacions entre aquestes. Les anàlisis de cada edició es complementen amb una altra de global respecte a tot l’AMH. En totes emergeixen i s’expliquen tres diferents dimensions que reflecteixen la seva complexitat: la dimensió tècnica, l’organitzativa, i la política i de mercat.

La segona contribució, instrumental i derivada de la primera, és el marc conceptual proposat sobre l’externalització de SSTI al sector públic. Aquest marc és el primer d’aquesta mena que es pot trobar a la literatura. En la seva intenció d’esdevenir i una eina que serveixi de punt de partida de futures recerques en aquest àmbit, hem comprovat que aquest marc ha resultat suficientment complet per situar el nostre cas en tota la seva complexitat.
Finalment, tot i no ser un objectiu explícit d’aquest treball, hem posat en relleu els aprenentatges metodològics que s’han produït durant el procés de recerca, ja que considerem que són aspectes pràctics que poden també resultar rellevants per a altres recerques d’aquest tipus.

Aquesta xerrada resulta de la tesi del mateix títol, realitzada pel ponent sota la direcció d'en Joan A. Pastor en el programa de doctorat de Societat de la Informació de la UOC, i defensada amb èxit el passat 15-2-2013 davant del tribunal format per en Joan Rodón (ESADE), Josep Valor (IESE) i en Pere Botella (President)