Comparteix:

Grau en Ciència i Enginyeria de les Dades

El Grau en Ciència i Enginyeria de Dades respon a la necessitat de formar graduats amb una visió multidisciplinària de la ciència i l’enginyeria i capaços de fer front als reptes que planteja un entorn tecnològic en evolució i que es basa, en bona part, en sistemes computacionals que generen i analitzen quantitats massives de dades.
El departament d’ESSI té assignada la coordinació i impartició de dues assignatures obligatòries en aquest grau.

 

Assignatures obligatòries

BD

Bases de dades

BDA

Bases de dades avançades

TAED2

Temes avançats d'Enginyeria de Dades II