Comparteix:

Serveis per a empreses

Empreses que puguin estar interessades en serveis relacionats amb l'expertesa del personal del departament, cal que contactin amb el responsable d'un dels grups de recerca adscrits al departament. Els serveis que es poden oferir a empreses es classifiquen en les tres àrees següents:
 • Cursos de formació
 • Consultoria i assessorament
 • Col·laboració en activitats de desenvolupament de software

Es pot trobar la persona de contacte de cada grup/subgrup de recerca, així com les àrees d'expertesa i de recerca de cada grup, a:

Grup inSSIDE

  • integrated Software, Services, Information and Data Engineering (inSSIDE). Aquest grup està dividit en dos subgrups de recerca reconeguts per la UPC:
    • Software and Service Engineering Group (GESSI)
    • Database Technologies and Information Management Group (DTIM)

Grup MPI

  • Modelització i Processament de la Informació (MPI)

Subgrup EDUSteam-ESSI