Comparteix:

Recerca

Al departament hi ha adscrits dos grups i un subgrup de recerca. Tant els dos grups com el subgrup tenen com a investigador principal un professor del departament d'ESSI.

Grup inSSIDE

  • integrated Software, Services, Information and Data Engineering (inSSIDE). Aquest grup està dividit en dos subgrups de recerca reconeguts per la UPC:
    • Software and Service Engineering Group (GESSI)
    • Database Technologies and Information Management Group (DTIM)

Grup MPI

  • Modelització i Processament de la Informació (MPI)

Subgrup EDUSteam-ESSI