Lectura tesi doctoral Marcel Llopis

El proper 14/12/2023 tindrà lloc a la sala de juntes de la FIB la lectura de la tesi doctoral de Marcel LLopis titulada "Revolutionizing space mission event modeling with the tychonis framework" i dirigida pels doctors Xavier Franch i Manuel Soria.