Comparteix:

Edicions de les Jornades Docents del departament d'ESSI

9-juliol-2024

XIII Jornada de Docència del departament

Petar Jovanovic i Sergi Nadal. Les BBDD al Grau d'IA de la FIB

Eva Vidal. Ètica i sostenibilitat als TFE.  Presentació.

Robert Clarisó. Intel·ligència artificial generativa a l'àmbit de la docència. Presentació

Agraïments al professor Toni Urpí

27-juliol-2023

XII Jornada de Docència del departament

Sílvia Zurita. On queda l'avaluació individual en els treballs de grup?

Marc Alier. IAs Generatives i la docència al departament.

Joan Antoni Pastor. Aventures i desventures universitàries d'un aprenent de professor.

Agraïments al professor Joan Antoni Pastor

20-juliol-2022

XI Jornada de Docència del departament

Fermin Sanchez. Neuroeducación en la universidad.

Carles Farré. Implantació d’un learning dashboard per visualitzar i monitorizar l’assoliment dels objectius d’aprenentatge en assignatures basades en el desenvolupament en equip de projectes software.

Silverio Martínez. Aprendizaje basado en proyectos y material audiovisual de analítica de software en estudios de ciencia e ingeniería de datos.

8-juliol-2021

X Jornada de Docència del departament

René Serral, Enric Mayol. Taula rodona: Els treballs de final d’estudis i les pràctiques en empresa.

Marc Alier. Nova Normalitat Docent o la integració de la virtualitat dins un pla d’estudis presencial.    

Antoni Olivé. Les apps per al rastreig de contactes i la docència d'ESSI.

Agraïments al professor Antoni Olivé

11-juliol-2019

IX Jornada de Docència del departament

Manel Rello. Metodologia de desenvolupament de software a una empresa de videojocs.

Carme Martín. Els mapes de competencies tranversals: Un model efectiu d'integrar competencies professionals en el Grau d'Enginyeria Informatica

Maria Martínez. Estrategias de evaluación continuada.

Oriol Sanchez. Making Of - PETIC UPC2021.

Agustín Fernández. PETIC UPC2021: Docència i Aprenentatge.

12-juliol-2018

VIII Jornada de Docència del departament

Marta Fairén. Interacció gràfica i disseny d'interfícies

Aleix Balletbó. Implementació dels laboratoris de PES en un entorn àgil

Marc Alier, Maria José Casany. Actualització de les assignatures d'ASMI i FEEI

Antoni Olivé. Formació de doctors: per què? Una anàlisi de l'enquesta AQU 2017 d'inserció laboral de doctors

12-juliol-2017

VII Jornada de Docència del departament

Oscar Romero. Currículum d'estudis de màster en Big Data: El cas de l'Erasmus Mundus BDMA

M.Ribera Sancho, Albert Tort. El nou postgrau en Software Quality Assurance: Perfils T-Shaped per assegurar la qualitat en entorns àgils i DevOps

Xavier Franch. Un enfocament àgil a PES: passat, present i futur

Xavier Escudero. Com gestionem la qualitat al CTTI. Els riscos determinen el grau de qualitat dels projectes i solucions

12-juliol-2016

VI Jornada de Docència

Cristina Gómez. Introducció de metodologies àgils a l'assignatura AS

Xavier Pi. Industria 4.0. Smart factories

Carme Quer. L’entorn d’aprenentatge d’assignatures de bases de dades LEARN-SQL

Teresa Sancho. MOOCs i Learning Analytics: noves perspectives en educació superior

16-juliol-2015

V Jornada de Docència del Departament

Oscar Romero. Presentació de l'assignatura Open Data

Emiliano Labrador, Eva Villegas. Mètodes de gamificació aplicats a la docència

Carme Martín. Presentació de l'assignatura ABD

Joan Antoni Pastor, Antonio Huerta, Fèlix Sánchez, Neus Heras. Doctorat industrial: Origen, Descripció i Exemples

Agraïments al professor Miquel Barceló

12-juliol-2014

IV Jornada de Docència del Departament

Jordi Pradel, Oscar Romero. Metodologies àgils i docència

Marc Alier. Single M alt or Blended: nous serveis de l'ICE que poder ser d'utilitat estratègica pel departament

Ernest Teniente. Debat sobre pre-requisits a les especialitats

Fernando Artal. Taller d'osmosi

Agraïments al professor Pere Botella

2-juliol-2013

III Jornada de Docència del Departament

Miquel Barcelo. Presentació d’assignatures: Aspectes Socials i Mediambientals de la Informàtica i Social and Environmental Aspects of Information Technology (ASMI)

Carles Farré. Presentació d’assignatures MIRI: Web Services (MIRI)

Alberto Abelló. Presentació d’assignatures MIRI: Service Oriented Business Intelligence (MIRI)

Xavier Franch. Presentació d’assignatures MIRI: Advanced Software Engineering (MIRI)

24-juliol-2012

II Jornada de Docència del Departament

Dolors Costal. Presentació d’assignatures MEI: Desenvolupament i Gestió de Sistemes d’Informació

Joan Antoni Pastor. Presentació d’assignatures MEI: Integració Empresarial de Sistemes d’Informació

Joan Carles Gil. Presentació d’assignatures MIRI: Service Management

Cristina Gómez. Lliçons apreses a les assignatures del grau: Arquitectura del Software (AS)

Fermín Sánchez. Presentació de les competències transversals

Carme Martín. Competències transversals. Un cas concret: Actitud adequada davant el treball

Taula rodona: Professors o consultors: cap on anem? Moderadora: Carme Quer. Participants: Rafel Macau, David Masip, Antoni Olivé

11-juliol-2011

Primera jornada de docència del departament

Carme Quer. Lliçons apreses a les assignatures del grau: Bases de Dades (BD)

Ernest Teniente. Lliçons apreses a les assignatures del grau: Introducció a l’Enginyeria del Software (IES)

Carles Farré. Presentació d’assignatures del grau: Aplicacions i Serveis Web (ASW)

Jorge Fernández. Presentació d’assignatures del grau: Conceptes de Sistemes d’Informació (CSI)

Oscar Romero. Presentació d’assignatures del grau: Conceptes per a Bases de Dades Especialitzades (CBDE)

Pere Botella. Presentació d’assignatures del grau: Projecte d’Enginyeria del Software (PES)

Pere Botella. Presentació d’assignatures del grau: Projecte de Sistemes d’Informació (PSI)

Alberto Abelló. Presentació d’assignatures del grau: Administració de Bases de Dades (ABD)