Comparteix:

Docència

L'activitat docent del departament d’ESSI està centrada principalment a la Facultat d’Informàtica de Barcelona (FIB) que encarrega docència al departament a la titulació de Grau en Enginyeria Informàtica, de Grau en Ciència i Enginyeria de les Dades i de Grau en Intel-ligència artificial. Aquestes titulacions permeten obtenir els coneixements, habilitats i competències necessaris per a treballar en el camp de l’Enginyeria Informàtica i de les Dades.

Més concretament, el departament participa actualment en la docència dels graus d'Enginyeria Informàtica (GEI), de Ciència i Enginyeria de Dades (GCED) i de Intel.ligència Artificial (GIA) de la FIB, i d'Enginyeria Informàtica de l'Escola Politècnica Superior d'Enginyeria de Vilanova i la Geltrú (EPSEVG). També participa en la docència dels màsters d'Enginyeria Informàtica (MEI) i de  Data Science (MDS) de la FIB.

El departament d’ESSI també participa en el programa de doctorat de Computació del departament de Ciències de la Computació de la UPC i en el Erasmus Mundus Joint Doctorate on Information Technology for Business Intelligence.