Seminari d'ESSI

 


L'objectiu del Seminari d'ESSI és promoure l'estudi i el debat dels temes de caràcter científic, tècnic, docent o social del camp científic d'actuació del departament, donant un èmfasi especial a aquells temes més propers a l'enginyeria de serveis i a les sessions destinades a debatre aspectes relacionats amb l'oferta docent actual i futura del departament.

 

Els ponents de les conferències del seminari acostumen a ser membres del departament, però en molts casos també són persones de fora convidades (professors visitants, professionals, ...) experts en la matèria en qüestió.

Les sessions del seminari van dirigides a tots els membres de departament, però també hi són convidades a assistir-hi aquelles persones que hi han expressat el seu interès. Per a més informació, poseu-vos en contacte amb els responsables del Seminari d’ESSI.

Responsable